Projekty obnovy

Statické zajištění budovy ovčína (budoucího muzea) hospodářského dvora Starý zámek v Borotíně

Projekt statického zajištění budovy ovčína byl realizován díky podpoře Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, výzva 10., číslo Fische 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech.

Projekt statického zajištění budovy ovčína (formou vyzdění kamenných opěrných pilířů) byl realizován díky podpoře

 

 

 

Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, výzva 10., číslo Fische 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastech. 

.“ Projekt je podáván formou žádosti o dotaci prostřednictvím MAS Krajina srdce z Programu rozvoje venkova na období 2014-2020, výzva 10., číslo Fische 17 – Základní služby a obnova vesnic ve venkovských oblastec