Fotografie z projektů obnovy

Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III. (2022)

Za podpory grantového programu Jihočeského kraje - Nemovité kulturní památky - proběhla letos (2022) třetí fáze obnovy tohoto objektu.

Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.                                                                                                                                                                                  

Celkový projekt III. fáze obnovy druhých stájí (třetí budova stavebně propojeného severního křídla) předpokládal odstranění novodobých betonových podlah, obnovu vnitřních omítek a osazení nových oken. Výše podpory a spolufinancování dalších souběžných projektů (obnova a adaptace interiéru prvních stájí výstavba kamenných opěrných pilířu a obnova části fasád budovy ovčína + výmalba fasád budovy špejcharu) byly důvodem realizace projektu v omezeném rozsahu.

Pro úplnost přehled dosavadních projektů (fáze I. a fáze II.) obnovy druhých stájí:

  • v roce 2016 došlo k opravě původního klasicistního krovu a obnově střešní krytiny jako základního předpokladu statického zajištění budovy
  • v roce 2021 proběhlo definitivní statické zajištění budovy stažením spirálovitou ocelovou výztuží, obnova východního štítu včetně plastického členění a obnova zděného vikýře.   

V rámci projektu obnovy 2022 (fáze III.) proběhly následující plánované i neplánované práce:

  • vybourání novodobých betonových podlah a vyvezení návážky pod podlahami tak, aby bylo odstraněno kontaminované podloží (stáje v 2/2 20.století sloužily k chovu prasat) – plánovaná aktivita
  • odvodnění budovy a zajištění odvětrání podlah průduchy po celém vnitřním obvodu budovy s vyústěním vně budovy – neplánovaná aktivita vynucená stavem budovy
  • realizace základní betonové podlahy – plánovaná aktivita
  • odstranění degradovaných omítek v celé budově (opět z důvodu jejich kontaminace v souvislosti s chovem prasat v budově) – plánovaná aktivita
  • vyklínování cihelných kleneb v důsledku narušené statiky budovy a novodobých zásahů do kleneb (instalací závěsného svozového zařízení na odklízení hnoje) – aktivita plánovaná s předpokladem menšího rozsahu (rozsah poškození se ukázal při odstraňování provizorních vnitřních vzpěr a po odstranění omítek)

Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.  Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.  Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.  

Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.   Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.   Obnova druhých stájí - severní křídlo - fáze III.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
hospodarsky-dvur-stary-zamek-v-borotine-nkp-2022-fotodokumentace-vyuctovani.pptx 50854.2 Kb