Historie statku a hradu

Hospodářský dvůr Starý zámek v Borotíně (Barokní dvůr Borotín)

Hospodářský dvůr (zvaný Starý zámek) v Borotíně u Tábora je kulturní památkou rozhodnutím Ministerstva kultury ze dne 28.7.2003 (spisová značka Č.j. 9660/2001). Důvodem pro zapsání mezi kulturní památky je mimořádný urbanistický význam objektu: “...tento typ osově symetrické trojkřídlé dispozice s čelní vjezdovou branou (bez významnějších mladších přestaveb) se dochoval již velmi ojediněle. Lze tedy konstatovat, že areál hospodářského dvora Starý zámek patří mezi nejvýznačnější stavby svého druhu v jihočeském regionu a z hlediska své urbanistické polohy zřejmě nemá obdoby“. Dnešní, v podstatě barokní dvůr má pozdně středověké nebo renesanční jádro. Přelom 18. a 19. století vtiskl dvoru klasicistní tvář, jehož součástí je kromě vykrajovaných štítů také červeně malované členění vnějších fasád.

Historie hospodářskoho dvora Starý zámek v Borotíně je úzce spjata s historií protilehlého hradu Borotín, jehož prvním známým majitelem byl Mikuláš z Borotína, který je zde zmiňován roku 1356.

1557 -  první písemnou zmínku o hospodářském dvoře, který zaujímá místo, kde bývalo od založení hradu předhradí s hospodářskými budovami 

1620 -  hrad i statek byly vypáleny císařskými vojsky, protože jeho tehdejší majitelé Vojkovští z Milhostic se zúčastnili stavovského povstání na straně českých stavů

1623 -  panství jako konfiskát získává Polyxena z Lobkovic, která připojila Borotín k jistebnickému panství. Vypálený hrad byl ponechán svému osudu, ale hospodářský dvůr byl obnoven. 

1623 - obnova hospodářského dvora; dvůr byl vystavěn v barokním slohu, v jehož podobě se s mírnými úpravami dochoval do dnešních dnů (k jeho stavbě byl použit materiál z vypáleného hradu).

1829 -  hrad i se statkem získali baroni Nádherní z Borutína, kteří na statku provedli částečné klasicistní úpravy, ale také zbořili hrázděnou stodolu a nahradili ji novostavbou dvou rozsáhlých stodol s centrálním průjezdem (dnešní východní křídlo), čímž došlo k vytvoření uzavřené čtyřkřídlé dispozice objektu dvora. Baroni Nádherní v důsledku pozemkové reformy statek v roce 1923 prodali. Následně se zde vystřídalo několik majitelů i nájemců.

1948 - znárodnění dvora a jeho následné využívání místním JZD

1993 - navrácení dvora posledním majitelům v rámci restitucí; ti jej následně prodali a střídání dalších majitelů, kteří na objektu neprováděli ani základní udržovací práce, přivedlo statek k havarijnímu stavu.

2009 - dvůr zakoupen společností TAKELOT s.r.o. V této době byly pod střechou pouze 3 budovy z celkových 10-ti, které tvoří komplex dvora.  

2010 - od tohoto roku dosud probíhá postupná postupná obnova dvora

2014 -  od tohoto roku je dvů statek přístupný veřejnosti

20?? - dokončení obnovy -)