Co jsme slíbili a co se povedlo?

Co jsme slíbili a co se povedlo?

 1. V přízemní části nejstarší (první písemná zmínka z pol. 16.st) a historicky nejcenější budovy dvora, tzv. ovčíně, jsme v prosinci 2023 otevřeli TRVALOU MUZEJNÍ EXPOZICI zaměřenou na historii statku a život zde. Expozice je koncipována  jako interaktivní  - ale ne prostřednictvím techniky, ale možností si některé exponáty vyzkoušet.  Expozice bude otevřena v době letní sezóny a bude nabízet i komentované prohlídky.  Fondy EHP a Norska nám v tomto případě pomohly se zajištěním finančních prostředků na práci kurátora expozice.
  ODKAZ na fotogalerii
   
 2. V podkroví ovčína byl vytvořen výjimečný VÝSTAVNÍ PROSTOR  s opraveným klasicistním krovem. V tomto prostoru se budou konat jednorázové výstavy, přednášky a besedy.  S pomocí Fondů  EHP a Norska byla provedena zcela nová fošnová podlaha.
  ODKAZ na fotogalerii
   
 3. Jako základní rámec kulturních akcí byl vytvořen cyklus ROK NA STATKU , celodenní multižánrové akce vztahující se k daným ročním obdobím a tradicím:  oslavy jara - Velikonoce, oslavy léta  -Slunovrat, oslavy podzimu - Dožínky  a v zimě samozřejmě Advent. Fondy EHP a Norska nám umožnily nabídnout návštěvníkům aktivity, které jsem dříve z důvodů finanční náročnosti nemohli nebo se obávvali reaizvat. Výsledkem byly atraktivní akce, na které jsme dostali veskrze jenom pozitivní zpětnou vazbu. Získali jsme také mnoho nových zkušeností po organizací těchto akcí v dalších letech.
  ODKAZ na fotogalerii
   
 4. Projekt se významně zaměřil na hudební a divadelní aktivity. V roce 2022 jsme hostili divadelní představení KRÁLOVNY a v prostorách hradu Borotín proběhl výjimečný komponovaný program SHAKESPEARE NA HRADĚ s Vilmou Cibulkovou a  naším předním hobojistou Vilémem Veverkou.  Na otevřeném pódiu na dvoře statku jsme přivítali ANETU LANGEROVOU nebo HANU a PETRA ULRYCHOVY se skupinou JAVORY. V roce 2023 jsme návštěvníkům nabídli 3 představení z repertokáru Divadla UNGELT -  drama DOBROU NOC, MAMI s Taťjánou Medveckou a Lucií Štěpánkovou, tragikomedii KRÁSNÁ VZPOMÍNKA s Bárou Štěpánovou a Ondřejem Brouskem a komedii VEJŠLAP s Martinem Písaříkem, Petrem Stachem a Martinem Holíkem. Rovněž u nás vystoupila stálice českéí pop-music HELENA VONDRÁČKOVÁ, do rockovějšího prostředí zavedla posluchače skupina MŇÁGA A ŽĎORP  a klidné tóny nabídlou duo BÁRKA - harfenistka Ivana Pokorná a violoncellista PAVEL BARNÁŠ.  A rok 2024 otevřel novoroční koncert dua BÁRKA a projektové období jsme zakončili besedou se ZDEŇKEM TROŠKOU. Fondy EHP a Norska nám pomohly se spolufinancováním a umožnily přivézt na statek do Borotína výjimečné umělce. í po organizací těchto akcí v dalších letech.
  ODKAZ na fotogalerii
   
 5. Uspořádali jsme 16 komentovaných prohlídek dvora a zříceniny hradu Borotín rozšířenou o videprojekci archovních fotografií a materiálů. Fondy  EHP a Norska nám pomohly s financováním autorských práv archivních dokumentů, tvorby obsahu videoprojekce i osobních nákladů u kurátora a technika, kteří prohlídky a videoprojekci připravili a fyzicky zajišťovali.
  ODKAZ na fotogalerii
   
 6. Fondy  EHP a Norska nám také pomohly se vzdělávání pracovníků působících na Barokním dvoře Borotín v oblasti managementu.